V současné době vyřizujeme pro stavebníky žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám – rodinné domy. Žádosti se podávají od 15. května do 31. října 2015.

Program Nová zelená úsporám podporuje realizaci opatření, které vedou k úsporám energie v rodinných a bytových domech. Program podporuje investice do energetických úspor při rekonstrukcích rodinných a bytových domů a do novostaveb rodinných domů v pasivním energetickém standardu. V současné Výzvě jsou podporovány bytové domy pouze v Praze. Česká republika na tento program čerpá finance získané prodejem tzv. emisních kreditů, očekávaná alokace programu v letech 2013-2020 je 28 mld. Kč.

Program podporuje kvalitní zateplování rodinných a bytových domů a výstavbu domů v nízkoenergetickém (pasivním) standardu. Podle míry dosažených úspor je možné získat dotaci až 50% z doložených výdajů. V současné výzvě jsou nově podporována i dílčí opatření (např. jen výměna oken a zateplení suterénu). Program tak vychází vstříc stavebníkům, kteří nemají naráz dost prostředků na komplexní opatření.

Podporována jsou opatření na zateplení obálky budovy (fasáda, střecha, podlaha na terénu, strop suterénu, výměna oken a dveří), výměna neekologických zdrojů tepla (kotlů na uhlí a mazut) za ekologické (na dřevo, plynové kondenzační a tepelná čerpadla), výměna elektrického kotle za tepelné čerpadlo, instalace solárních systémů a instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací).